Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
28.08.2013.

Podrška Hrvatske udruge radničkih sindikata

Slijedom svih aktivnosti u pregovaranju sa Vladom o novom Kolektivnom ugovoru Hrvatski sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara kao i Hrvatski liječnički sindikat dobili su podršku Hrvatske udruge radničkih sindikata u svim zahtjevima i akcijama u borbi za za zaštitu prava radnika u zdravstvu.

Podršku Hrvatske udruge radničkih sindikata možete pročitati u nastavku.

 

Hrvatska udruga radničkih sindikata