Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
10.10.2017.

Početak pregovora za Temeljni kolektivni ugovor

Početak pregovora za Temeljni kolektivni ugovor

U ponedjeljak, 09. listopada u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava održan je prvi sastanak pregovora sindikata i Vlade o novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe.

Pregovarački odbori utvrdili su dinamiku i način pregovora, a polazna osnova će biti tekst važećeg TKU-a. Sindikati očekuju da će Vlada ozbiljno shvatiti situaciju i da će se pregovori odvijati kvalitetno kao i da će se pregovaračke sastanci održavati bar svakog drugog dana, kako pregovori završili na vrijeme do kraja listopada.

Sindikati su predložili da polazna osnova za pregovore bude tekst važećeg TKU-a te da se za teme kao što su naknada troškova prijevoza i osnovice za plaće (ukoliko osnovica bude tema pregovora u okviru TKU-a) formiraju radne skupine koje će pokušati pripremiti podlogu za pregovore. Vlada će se o tim prijedlozima očitovati na sastanku u srijedu, 11. listopada kao i o prijedlogu da imenuje sastave pregovaračkih odbora za pregovore o Granskim kolektivnim ugovorima.

https://vijesti.rtl.hr/hrvatska/poceli-pregovori-predstavnika-vlade-i-sindikata-javnih-sluzbi

http://www.index.hr/vijesti/poceli-pregovori-vlade-i-sindikata-o-novom-kolektivnom-ugovoru/