Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
26.08.2013.

Okončan postupak mirenja

Na današnjem sastanku Vlade i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara te Hrvatskog liječničkog sindikata okončan je postupak mirenja u kojem je donesen zaključak da postupak mirenja nije uspio.

Oba sindikata su izvijestila javnost da će na svojim tijelima podnijeti izvješće o provedenom postupku mirenja i da će se nastavno krenuti u poduzimanje svih potrebitih sindikalnih akcija.

Vlada je u tijeku postupka mirenja jednim dijelom pokazala da nije u dobroj vjeri postupila u datom postupku jer jedan od njezinih zaključaka bio je ukoliko se prihvati zajednički prijedlog oba sindikata da će se sklopiti kolektivni parcijalni ugovor.

Ovakva formulacija nije vodila ka pozitivnom okončenju mirenja jer se Vlada udaljila od samog postupka mjirenja iako je deklaratorno isticala da su za pregovore otvoreni što samim postupkom nisu pokazali.

dnevnik.hr: Propalo mirenje: Liječnici i medicinske sestre idu u štrajk.

HRT: U štrajk ide 46 000 zdravstvenih radnika

RTL: Pacijenti će i prije štrajka osjetiti da je sustab bolestan.

RTL : propali pregovori: Liječnici idu u štrajk, pacijente uputili u Vladu.

slobodna dalmacija.hr: Propalo mirenje: Liječnici i sestre idu u štrajk ; Pitajte Vladu što će biti sa pacijentima!

jutarnji.list.hr: Drugi sastanak između Vlade i sindikata trajao svega desetak minuta.

večernji.list.hr: Liječnici i medicinske sestre idu u štrajk: Vlada nije ni htjela dogovor!

banka.hr: Zdravstveni radnici idu u štrajk

novilist.hr: Kolaps zdravstva: U štrajk kreće 46 tisuća liječnika i medicinskih sestara

cropix.hr: Nastavak mirenja sindikata u zdravstvu i Vlade