Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
28.10.2019.

Održan sastanak pregovaračkih odbora sindikata javnih službi i Vlade RH za dodatak TKU

Održan sastanak pregovaračkih odbora sindikata javnih službi i Vlade RH za dodatak TKU

Danas je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava održan sastanak po pitanju sklapanja dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, odnosno osnovice za plaće u javnim službama te ostalih materijalnih prava.

Na početku samog sastanka predstavnici Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama postavili su pitanje predstavnicima Vlade ima li Vlada određen termin za sastanak sa sindikatima obrazovanja koji su u štrajku za rješavanje njihovih zahtjeva.

Ministri Zdravko Marić i Josip Aladrović odgovorili su da je današnji sastanak o pitanju osnovice te da na to pitanje ne znaju odgovoriti.
Nakon toga predstavnici sindikata obrazovanja koji su u štrajku napustili su sastanak uz napomenu da će ostali sindikati pregovarati o osnovici te da njima daju povjerenje da će to dobro ispregovarati.

Na sastanku je još dogovoreno da će se pregovori voditi bez potpisivanja protokola o pregovorima.

Nakon duže rasprave u kojoj su obje stane nastojale iznositi svoje argumente po pitanju stanja plaća u javnim službama u posljednjih nekoliko godina, dogovoreno je da će se sljedeći sastanak održati početkom idućeg tjedna.

Sve nove informacije po pitanju pregovora o osnovici za plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenih u javnim službama, dostaviti ćemo Vam na vrijeme.