Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
29.03.2019.

Održan regionalni skup sindikalnih povjerenika i aktivista u Osijeku

Održan regionalni skup sindikalnih povjerenika i aktivista u Osijeku

Inicijativa 67 je previše (MHS, SSSH i NHS), koja od 27. travnja do 11. svibnja prikuplja potpise za raspisivanje referenduma o izmjenama uvjeta za odlazak u mirovinu, održala je regionalni skup sindikalnih povjerenika i aktivista s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u Osijeku radi utvrđivanja lokalnih organizacijskih kapaciteta, te definiranja organizacijskih potreba za uspješno provođenje potpisa.

Referendumsko pitanje, o kojemu se Inicijativa konzultirala sa stručnjacima, napisano je u obliku zakonskoga prijedloga. Ako referendum bude uspješan građani će svojim glasanjem izravno usvojiti novi zakon kojim će se postaviti dob za u mirovinu na 65 godina, čime će se i prijelazno razdoblje za stjecanje prava na starosnu mirovinu sa 65 godina za žene produljiti. Ublažit će se trajno umanjenje (tzv. penalizacija) prijevremenih mirovina sa 0,3 posto na 0,2 posto po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu. Najveće umanjenje prijevremene mirovine, u slučaju odlaska u mirovinu pet godina ranije, više neće biti 18 posto, već 12 posto.

 

Do sada je održano četiri skupa sindikalnih povjerenika u Slavonskom Brodu, Bjelovaru, Varaždinu i Splitu.

Očekivano trajanje života u Hrvatskoj niže je za 2,8 godina ukupno (3,2 godine muškarci, 2,3 godine žene) u odnosu na prosjek EU 28, s tim da prosjek EU 28 dižu razvijenije zapadne i sjeverne države članice. Države članice koje su s nama usporedive po očekivanom trajanju života uglavnom još nisu dosegle niti 65 godina kao uvjet za mirovinu (u mnogima to će se dogoditi tek 2030. godine), a kamoli ju počele podizati iznad toga. Očekivano trajanje zdravog života nakon 65. godine u Hrvatskoj je dvostruko kraće od prosjeka EU 28, odnosno u RH za muškarce iznosi 5,2 godine, a za žene 4,9 godina, dok je prosjek EU 28 za muškarce 9,8 godina, a za žene 10,1 godinu.

Kroz Inicijativu '67 je previše' traži se pravo na odlazak u starosnu mirovinu sa 65 godina života, smanjenje penalizacije prijevremenih mirovina s 0,3 posto na 0,2 posto po mjesecu, te pravo na mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika sa 60 godina života i 41 godinom staža.

Prikupljanje potpisa odvijati će se u vremenskom razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja 2019. godine.