Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
18.05.2012.

Održan IV. Sabor HSS MS-MT

Dana 5. svibnja 2012. godine održan je IV. Sabor Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara na kojemu je došlo do reorganizacije Sindikata prihvaćanjem Izmjena i dopuna Statuta.

Budući da su predložene Izmjene i dopune Statute na Saboru prihvaćene, došlo je do raspuštanja Sabora i konstituiranja Skupštine, a popis novih članova Skupštine možete pogledati ovdje.

Skupština je potvrdila rezultate izbora za nove članove Glavnog vijeća, te je istovremeno izabran i novi Nadzorni odbor.

Naposlijetku, na Skupštini je nakon glasovanja izabrana nova predsjednica Sindikata, Vlasta Vuković Hoić, dosadašnja predsjednica podružnice OB Varaždin.

Održavanje Sabora/Skupštine svojim nastupom je uveličala pjevačka družina Ban Jelačić iz Karlovca čiji član je i  dugogodišnji predsjednik naše podružnice "Sloga" iz Karlovca, Hrvoje Dugi.

Galerija slika