Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
11.01.2019.

Objavljen Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama

Objavljen Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama

U Narodnim novinama broj 2/2019 objavljen je Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama temeljem kojeg će se osnovica za plaće u javnim službama povećati za 3% (tri posto) počevši od 1. siječnja 2019. godine i nadalje dodatno za 2% (dva posto) počevši od 1. rujna 2019. godine.

Iznosi osnovice od 1. siječnja i 1. rujna 2019. godine objavljeni su u Dodatku I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 2/2019), ugovorenom nakon što su sindikati javnih službi postigli sporazum s Vladom RH o ovom pitanju u postupku mirenja.

Osnovica će od 1. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine iznositi 5.584,19 kuna bruto, a od 1. rujna 2019. godine pa nadalje 5.695,87 kuna bruto.

Osnovica od 5.584,19 kuna primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2019. godine,  a osnovica od 5.695,87 kuna počevši s plaćom za mjesec rujan 2019. godine koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019. godine.

Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/2019)

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 2/2019)