Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
30.04.2018.

Obavijest o javnom izlaganju Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa

Obavijest o javnom izlaganju Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa

Sukladno članku 29. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) postupci procjene učinaka propisa započeti do dana stupanja na snagu navedenoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11).

Sukladno člancima 19. i 22. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11) provest će se javno izlaganje Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa.

Javno izlaganje održat će se dana 02. svibnja 2018. godine u 8.00 sati, u Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200 a, Zagreb, Velika dvorana.

Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa dostupni su na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“ i na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva na sljedećim poveznicama:


https://zdravlje.gov.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-1475/otvorena-savjetovanja/nacrt-prijedloga-zakona-o-zdravstvenoj-zastiti-i-prijedlog-iskaza-o-procjeni-ucinaka-propisa/3130


https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7214

 
Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju navedenom izlaganju, na kojem mogu iznositi svoje primjedbe i prijedloge vezane uz navedenu materiju.