Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
22.08.2019.

Obavijest članovima: prelazak u privatnu praksu u mreži javne zdravstvene službe

Obavijest članovima: prelazak u privatnu praksu u mreži javne zdravstvene službe

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Prema informacijama dobivenih od članova Sindikata, pojedini domovi zdravlja pozvali su liječnike da Ministarstvu zdravstva podnesu zahtjeve za odobrenjem obavljanja privatne prakse u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe.
Zakonom je propisano da je zdravstveni radnik u mreži javne zdravstvene službe obvezan prilikom određivanja plaće zdravstvenog radnika u svom timu usklađivati obračun plaće i ostala materijalna prava s odredbama kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

S obzirom na članak 268. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ne sadrži odredbu o tome da se, u slučaju da zdravstvenom radniku koji obavlja privatnu praksu u ordinaciji prestane pravo na obavljanje privatne prakse, ugovori o radu  zdravstvenih radnika u timu tog zdravstvenog radnika prenose na dom zdravlja kao prethodnog poslodavca radnika u timu zakupca, kao što je to slučaj u člancima 262. st. 5 i 264. st.9., uputili smo zahtjev Ministarstvu zdravstva za dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Dakle, prema važećem Zakonu, u slučaju da zdravstvenom radniku (liječniku), prestane pravo na obavljanje privatne prakse u ordinaciji, na dom zdravlja prenose se ugovori o radu medicinskih sestara koje su ordinacije prešle iz zakupa ili koncesije , ali ne i onih koje su u ordinacije prešle iz domova zdravlja.

Kako smatramo da su ovakvim odredbama Zakona, medicinske sestre iz domova zdravlja stavljene u nepovoljniji položaj, od Ministarstva zdravstva zatražili smo izmjene i dopune spomenutog članka.

Pozivamo sve medicinske sestre, članice Sindikata, da se prije potpisivanja bilo kakve dokumentacije o prelasku u ordinacije, obrate Sindikatu za pravnu pomoć ili pravne savjete na telefon 01 4811 411 ili na e mail: hssms-mt@hssms-mt.hr