Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
08.03.2019.

Obavijest članovima HSSMS-MT-a o pregovorima za Granski kolektivni ugovor

Obavijest članovima HSSMS-MT-a o pregovorima za Granski kolektivni ugovor

U Ministarstvu zdravstva 04. ožujka 2019. pregovarački odbori Sindikata i resornog Ministarstva započeli su pregovori za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Sa sindikalne strane pregovaraju Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske.

Također, na inicijativu Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara u pregovore je uključen i Hrvatski liječnički sindikat koji sudjeluje u pregovorima no neće biti potpisnik Kolektivnog ugovora s obzirom da HLS nije reprezentativan sindikat u zdravstvu.

Pregovarački odbori Vlade i Sindikata (Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara-medicinskih tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske) nakon dva održana sastanka za sklapanje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, koji ističe 26. ožujka 2019. godine, dogovorili su sadržaj Dodatka I. Kolektivnom ugovoru.

Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru, ugovoren je nastavak primjene Kolektivnog ugovora  sve do zaključenja Dodatka II. Kolektivnom ugovoru, a najduže do 31. srpnja  2019. godine.

Više o 3. sastanku pregovaračkog odbora možete pročitati ovdje.