Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
14.05.2015.

Nova građanska inicijativa "Za referendum"

Nova građanska inicijativa "Za referendum"

„Za referendum“ naziv je građanske inicijative koja je pokrenula akciju prikupljanja potpisa za referendum kojim će se tražiti smanjivanje broja potpisa birača potrebnih za raspisivanje referenduma na 200.000 potpisa te prikupljanje potpisa birača na svakom prikladnom mjestu na kojem je moguće održati javno okupljanje.

Inicijativa je pokrenuta zbog prijedloga Zakona o referendumu, koji je prošao prvo saborsko čitanje, a isti građanima nastoji oduzeti mogućnost prikupljanja potpisa na javnim mjestima i preusmjeriti ih u urede državne uprave.


Pod motom "Do referenduma s manje potpisa i više potpisnih mjesta" cilj ove Inicijative je omogućiti što većem broju građana da obavljaju svoju funkciju odgovornih građana te time omogućiti svakom građaninu pravo glasa i izjašnjavanja što je primjer pravednog i demokratskog društva.
Inicijativa okuplja 15 sindikata i 7 udruga civilnog društva koji su već inicirali referendume protiv outsourcinga i monetizacije autocesta.

S obzirom da se naš Sindikat zalaže za pravo glasa svakog čovjeka te pravednost u svim segmentima društva stoga i podupiremo ovu inicijativu protiv novog Zakona o referendumu.
Inicijativa „Za referendum“ kreće od 30. svibnja 2015., a građanima će se predložiti dva referendumska pitanja, koja će biti naknadno formulirana oko dva ključna zahtijeva.

O svim daljnjim obavijestima, aktivnostima i angažmanu našeg Sindikata u provedbi Inicijative redovito ćete biti obaviješteni putem e-maila i web stranice.

Vjerujemo da ćemo našim sudjelovanjem doprinijeti uspjehu ove Inicijative koja će ojačati snagu našeg demokratskog društva.