Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
03.07.2012.

Nastavak pregovora s Vladom RH o izmjenama TKU-a

Nakon prvog kruga pregovora sindikata javnih službi s Vladom RH o Vladinom prijedlogu Izmjena Temeljnog kolektivnog ugovora nije došlo do usuglašavanja stajališta Vlade i sindikata, a drugi krug pregovora održan je jučer 2. srpnja 2012., ali ponovno bez rezultata.

Dan nakon prvog kruga pregovora, 29. lipnja 2012., u emisiji Poligraf Hrvatskog radija, gostovali su podpredsjednik Vlade i čelnik Vladina pregovaračkog tima Neven Mimica, predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić te v.d. predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca Ivan Miloloža. Tema emisije je bila "Pregovori socijalnih partnera", a snimku emisije možete poslušati ovdje.

U drugom krugu pregovora dogovor ponovno nije postignut, jer Vlada ne odustaje od svojeg prijedloga da se uvećanje osnovne plaće za minuli rad smanji s 0,5 na 0,3 posto po godini radnog staža, dok sindikati ne pristaju na ikakvo diranje plaća koje će za sobom povući i smanjenje dodataka i smanjenje mirovina. Jedina razlika i pomak koji se do sada dogodio jest taj da Vlada više ne traži trajno umanjenje dodatka za minuli rad već to umanjenje planira ograničiti na ovu kalendarsku godinu, a uvećanje po osnovi minulog rada bi se u 2013. godini vratilo na razinu od 0,5%.

Čak i takvo odstupanje Vlade od svog, do sada vrlo rigidnog, stava je neprihvatljivo svim sindikatima koji sudjeluju u pregovorima, jer i dalje se radi o umanjivanju osnovnih plaća, bez obzira bilo ono privremeno ili trajno. Stav našeg sindikata je da su dosadašnja odricanja bila i više nego dovoljna, a prava koja imamo teško su izborena i sada su zajamčena kolketivnim ugovorima kojih se ne mislimo samo tako odreći. Također Vlada do sada još uopće nije dala objašnjenje promjena koje su se dogodile zahvaljujući 7 milijardi kuna kojih su se zaposlenici u javnim službama odrekli proteklih godina, kao što se ne nudi ni plan toga što će se napraviti s dodatne 2 milijarde koje Vlada planira uštedjeti novim rezovima. Dok god je jedini argument to da je za plaće predviđena samo određena količina novca koja ne smije biti premašena, nismo u mogućnosti pristajati na bilo kakva odricanja, jer bi se u tom slučaju radilo o trajnoj potrebi za manjim izdacima za plaće i to samo ako bi se zadržao postojeći broj zaposlenih. Očito je da bi vrlo brzo ponovno ponestalo novca, a vjerojatno je da bi ponovno bilo rečeno da nema novca upravo za plaće i da su radnici ti koji se moraju odreći nečega, jer u protivnom će biti otpuštanja.

Nastavak pregovora slijedi već u srijedu, 4. srpnja 2012. godine.

 

Emisija Poligraf od 29.06.2012.