Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
07.03.2017.

Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena obilježava se diljem svijeta 8. ožujka, a osim pokazivanja ljubavi, poštovanja i razumijevanja ženama, svrha tog dana je proslava njihovih ekonomskih, političkih i društvenih postignuća.

Dan žena obilježava se od 1908. kada je 15 tisuća žena zaposlenih u njujorškoj tekstilnoj industriji prosvjedovalo tražeći kraće radno vrijeme, bolju plaću, pravo glasa i bolje uvjete rada.

Danas, više no ikad, važno je podsjetiti kako sva prava, koja žene danas imaju, nisu bila jednostavno "data", za njih su se morale izboriti, a ta borba često je bila žestoka i teška.

Ove godine na Međunarodni dan žena Europski parlament u svom programu ističe važnost osnaživanja žena u gospodarstvu.
Povodom Međunarodnog dana žena Odbor za ravnopravnost spolova i prava žena odlučio je staviti naglasak na jačanje položaja žena u gospodarstvu fokusirajući se na zastupljenosti žena u znanosti, tehnologiji, matematici i strojarstvu, slobodi od nasilja, kreiranju politike koja uzima u obzir razlike, ravnoteži između poslovnog i privatnog života te UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

Povodom Međunarodnog dana žena, glavni tajnik EPSU-a (European Public Service Union) Jan Willem Goudriaan ističe da su mjere štednje i ekonomska kriza imale negativan utjecaj na zapošljavanje žena.
U Europi žene zaposlene u javnim službama suočene su sa niskim plaćama u odnosu na rad koji obavljaju.

Također, u Europi postoji nesklad plaća među spolovima; u 15 zemalja Europe nesklad plaća među muškaraca i žena iznosi oko 20%, odnosno EU prosjek je oko 17%.
EPSU je pokrenuo kampanju – video kojom se zalažu da žene koje rade u javnim službama imaju veću plaću, a isto tako jedan od bitnih ciljeva jest zalaganje za kraj plaća nejednakosti među spolovima.

Poštovanje, uvažavanje, povjerenje, ljubav i priznanje su glavne riječi koje opisuju ovaj dan stoga svim našim poštovanim članicama, medicinskim sestrama kao i svim ženama želimo sretan i ponosan Međunarodni dan žena.