Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
30.09.2016.

Matica hrvatskih sindikata, predstavljanje publikacije „Utjecaj kolektivnih ugovora na prava radnika u RH“

Matica hrvatskih sindikata, predstavljanje publikacije „Utjecaj kolektivnih ugovora na prava radnika u RH“

28. rujna 2016. u Matici hrvatskih sindikata održana je konferencija povodom predstavljanja publikacije „Utjecaj kolektivnih ugovora na prava radnika u RH“.

Knjiga je nastala u sklopu projekta “Jačanje socijalnog dijaloga – doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima – faza 2”, Matice hrvatskih sindikata financiranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF).
Knjiga opširno pojašnjava temu kolektivnih ugovora u Hrvatskoj, propise i zakone vezane za kolektivne ugovore, sadrži detaljnu analizu sadržaja kolektivnih ugovora provedenu u Hrvatskoj, a isto tako prikazuje druge vrijedne podatke, analize i činjenice vezane za prava radnika, kao i njihov socijalni i materijalni položaj.

Konferenciju je otvorio predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, a u predstavljanju knjige sudjelovali su autori Krešimir Rožman, dipl. iur., doc. dr. sc. Dragan Bagić, Ivana Šepak – Robić, dipl. iur., suurednik knjige prof. dr. sc. Igor Radeka.
Ostali autori knjige su Lucija Barjašić Špiler, mag. phil., koja je i ujedno glavna urednica knjige, te mr. sc. Mirko Petrić i Antonio Čoga, mag. pol.

Publikacija je rezultat rada i truda svih autora koji su sudjelovali na stvaranju ove vrijedne knjige koja je ujedno vrijedan doprinos sindikatima, značaju sindikalnog pokreta u društvu kao i pravima radnika u Hrvatskoj.