Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
28.05.2010.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

Nakon jučerašnjih pregovora  Vlade RH i sindikata javnih i državnih službi, sindikati javnih službi održali su danas konferenciju za novinare.

Video snimku konferencije možete pogledati na stranicama Hrvatske televizije.

...hrvatska televizija...