Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
20.07.2017.

Javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Poštovani članovi,

obavještavamo Vas da je na portalu e-Savjetovanja otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Javno savjetovanje završava 16. kolovoza 2017. godine. U prijedlogu materijala predlagač navodi kako je temeljni cilj Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. na području zdravstva osiguranje takvog zdravstvenog sustava koji će biti moderan i financijski održiv te koji će građanima pružati zdravstvenu sigurnost, kao i osigurati kvalitetnu i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu na teritoriju Republike Hrvatske.

Ovim putem Vas pozivamo da sa svojim prijedlozima se uključite u javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Više o savjetovanju o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti možete preuzeti na sljedećem linku:

e-savjetovanja: Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti