Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
08.03.2010.

IZABRAN NOVI PREDSJEDNIK MATICE HRVATSKIH SINDIKATA

U subotu, 6. ožujka 2010. godine, održana je sjednica Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata.

Na sjednici je za predsjednika Matice izabran Vilim Ribić, dosadašnji zamjenik predsjednice, a za zamjenika predsjednika Stjepan Kolarić.

...business.hr...