Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
19.06.2016.

Isplata regresa za 2016. godinu

Isplata regresa za 2016. godinu

Slijedom održane Izborne skupštine u travnju ove godine, dana, 16. lipnja 2016. održan je prvi konstituirajući sastanak Tijela Sindikata: Glavno vijeće, Predsjedništvo, Nadzorni odbor.

Na održanom sastanku donesen je zaključak temeljem kojeg će sindikalni povjerenici od poslodavca tražiti isplatu regresa za 2016. godinu za članove Sindikata.

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, odredbom članka 60. propisano je:

„1. Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.
2. O visini regresa vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja prijedloga državnog proračuna, s time ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između vlade i sindikata.
3. Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do kraja lipnja tekuće godine, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, rodiljnog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
4. Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.“

S obzirom da sindikati javnih službi i Vlada RH u postupku donošenja Državnog proračuna nisu pregovarali o visini regresa za 2016. godinu, sukladno stavku 2. gore navedenog članka, regres iznosi 1.250,00 kuna.

Kako u ovom trenutku ne postoje zakoni i propisi koji bi određivali drukčije, radnici imaju pravo na isplatu regresa u iznosu od 1.250,00 kuna do 30. lipnja ove godine.

Sukladno propisanom odredbom članka 60. TKU-a nema prepreka da se radnicima pravo na isplatu regresa uskrati pa ćemo sukladno tome ustrajati da se to pravo i ostvari.