Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Isplata razlike iznosa privremenog dodatka sukladno Memorandumu o razumijevanju
  04.09.2023.

Isplata razlike iznosa privremenog dodatka sukladno Memorandumu o razumijevanju

Ministarstvo pravosuđa i uprave je, na inicijativu sindikata, u četvrtak, 31. kolovoza 2023. godine, izdalo Uputu za postupanje broj 10 u kojoj je navedeno da će državnim službenicima i namještenicima  te službenicima i namještenicima u javnim službama koji su u lipnju, srpnju ili kolovozu 2023. godine koristili godišnji odmor te im je kao povoljnije pravo isplaćena naknada plaće u visini njihove prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem su  koristili godišnji odmor, umjesto u visini kao da su radili u redovnom radnom vremenu, te im zbog takvog načina obračuna naknade plaće nije isplaćen puni iznos privremenog dodatak iz Odluke o isplati privremenog dodatak na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama, odlučeno je da će im se u sustavu centraliziranog obračuna plaća (kroz poseban element kolekcije plaće) omogućiti isplata razlike između isplaćenog i nominalnog iznosa privremenog dodatka na plaću iz Odluke.

Isplata razlike iznosa privremenog dodatak omogućit će se isključivo za lipanj, srpanj i kolovoz 2023., jer će službenicima i namještenicima koji budu koristili godišnji odmor u rujnu 2023. ili kasnije, iznos privremenog dodatka biti sadržan u plaćama ostvarenim u prethodna tri mjeseca.

 Isplata razlike privremenog dodatka odnosi se i na naknadu plaće za vrijeme bolovanja do 42 dana.

Uputa za postupanje privremeni dodatak-COP

 

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja