Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
08.04.2019.

Inicijativa 67 je previše u Puli

Inicijativa 67 je previše u Puli

U sklopu organizacijskih priprema za akciju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta za mirovinu, Inicijativa 67 je previše održala je i u Puli skup sindikalnih povjerenika i aktivista s područja Istarske županije.

U ovoj akciji kojom bi se promijenio Zakon o mirovinskom osiguranju na način da se vrati dob za odlazak u starosnu mirovinu na 65 godina i umanji penalizacija prijevremenih mirovina, ali i promijenila pozicija sindikata, potrebna je pomoć svih sindikalnih povjerenika i članova sindikata.

Svatko od njih može dati osoban doprinos akciji tako da informira članove sindikata u podružnici o akciji, ali i radnike koji nisu članovi sindikata, članove obitelji, prijatelje, susjede…te da ih motivira na potpisivanje. Svatko od njih može se prijaviti za prikupljanje potpisa na štandovima i pronaći dodatne volontere za prikupljanje potpisa.

Prikupljanje potpisa će se odvijati od 27. travnja do 11. svibnja ove godine na prijavljenim potpisnim mjestima na području cijele Hrvatske.

Za detalje kontaktirajte koordinatora za svoj grad odnosno županiju ili se obratite svojem sindikatu.

Pratite i dijelite sadržaje Inicijative na web stranici – 67jeprevise.hr, Facebooku – 67jepreviše i Instagramu – 67jeprevise.hr