Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
05.10.2019.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara održao konferenciju za novinare

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih  sestara – medicinskih tehničara održao konferenciju za novinare

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara danas je održao konferenciju za novinare nastavno na aktualne događaje i iznošenje niza neistina vezano uz povećanje plaća kao i drugih pogodnosti medicinskih sestara i medicinskih tehničara dogovorenim Dodatkom II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

U nastavku možete pročitati Priopćenje za medije.

Dodatak II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

- rast plaća u sustavu zdravstva

Sestrinstvo u Hrvatskoj

 

Dana 27. rujna 2019. godine potpisan je Dodatak II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Primjena Dodatka II je od 1. rujna 2019. godine.

S obzirom da je u četvrtak na Trgu sv. Marka održan prosvjed medicinskih sestara na kojem je prozvan Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara i iznesene neistine o povećanju plaća medicinskih sestara od 50,00 kuna, u nastavku iznosimo podatke o povećanju plaća u sustavu zdravstva u zadnjih nekoliko godina.

Osnovica za izračun plaće u javnim službama – Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Osnovica za izračun plaće u javnim službama je predmet Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama o kojoj s Vladom RH pregovara 11 sindikata javnih službi. Važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom sklopljenim u prosincu 2017. godine, ugovoreno je da će o visini osnovice ugovorne strane svake godine započeti pregovore prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje i u slučaju dogovora osnovicu ugovoriti dodatkom TKU-a.

Pregovori za osnovicu plaće u javnim službama za 2020. godinu počinju sljedeći tjedan.

Moramo napomenuti da je osnovica tijekom 2017. godine, povećana za ukupno 6%: 2% od 1. siječnja 2017. (5.211,02), 2% od 1. kolovoza 2017. (5.315,24) i 2% od 1. studenog 2017. (5.421,54).

Ove godine, osnovica za plaće povećana je 3% od 1. siječnja (5.584,19) te 2% od 1. rujna (5.695,87).

Dakle, u pregovorima koji su završeni potpisivanjem Dodatka II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, nije niti bilo riječi o osnovici za plaće budući da ista nije predmet tog Kolektivnog ugovora.

Važno je naglasiti da bi, nepotpisivanjem Dodatka II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ostali bez kolektivnog ugovora, odnosno nakon isteka produžene primjene pravnih pravila koja traje tri mjeseca od prestanka važenja kolektivnog ugovora, više ne bismo imali uređena pitanja dodataka na uvjete rada, dodataka za odgovornost, naknade za pripravnost i druga prava koja su ugovorena Kolektivnom ugovorom.

Uvećanje plaća po osnovi ostvarenih godina staža za 4, 8 i 10%

Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina staža (uvećanje plaća za 4, 8 i 10%), donesenim 2014. godine uskraćeno je pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u javnim službama, ugovorenih granskim kolektivnim ugovorima.

Uvećanje plaća po osnovi godina staža za 4, 8 i 10% mi smo u našem Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, uspjeli sačuvati najduže od svih ostalih javnih službi. Zdravstvo je jedini sustav koji je, ne samo najduže zadržao navedeni dodatak, nego smo u pregovorima 2015. godine na ime navedenog dodatka uspjeli dobiti supstitut odnosno umjesto uvećanja po osnovi godina staža (koji su pripadali radnicima s 20 i više godina radnog staža), ugovorili dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi, koji ostvaruju sve medicinske sestre bez obzira na godine staža.

Podsjećamo da su do tada, dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi, imali samo liječnici.

Dodatkom II Kolektivnom ugovoru, od 1. rujna 2019. godine dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi povećan je s 4 na 8%.

U konačnici možemo reći kako je ove 2019. godine kroz osnovicu (3% od 1. siječnja i 2% od 1. rujna) i Dodatak II Kolektivnog ugovora (3% uvjeti rada te 4% dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi od 1. rujna) plaća medicinskih sestara uvećana za ukupno 12%.

Dakle, od 1. siječnja 2017. pa do danas, plaće su u sustavu zdravstva povećane ukupno 18%.

Navedeno povećanje još uvijek nije ono koje bi zadovoljilo i medicinske sestre i ostale zaposlenike u sustavu zdravstva, ali navedeno je ipak korak naprijed naročito ako uzmemo u obzir višegodišnje stagniranje ne samo osnovice nego i većine dodataka i uvećanja plaće. Primjera radi, u proteklih petnaestak godina bilo je pojedinih povećanja, ali dodatak na posebne uvjete rada od 25% do sada nikada nije bio povećavan uz obrazloženje s Vladine strane da su dodaci u sustavu zdravstva najveći u odnosu na ostale službe. Linearnim povećanjem dodataka na uvjete rada, uspjeli smo uvećati sve dodatke na uvjete rada za 3% te time stvoriti podlogu za daljnje pregovore.

Međutim, navedeno povećanje daleko je više od onog plasiranog u medijima, odnosno da povećanje plaće za medicinsku sestru s gotovo trideset godina staža iznosi 50,00 kuna.

Povećanje plaća medicinskih sestara koje rade u bolnicama u smjenskom radu, ove godine iznosi od 457,25 do 651,55 kuna neto ovisno o godinama staža, stručnoj spremi te uvjetima rada na radnom mjestu.

Na kraju želimo reći da je Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara legitimni pregovarač za Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i Temeljni kolektivni ugovor te u tom smislu poštuje zakone Republike Hrvatske po pitanju sudjelovanja u pregovorima i provođenju sindikalnih akcija i aktivnosti već više od 28 godina. Žao nam je da se sestrinstvo koristi za propagandu različitih političkih opcija u trenucima predizbornih kampanja kako za predsjedničke tako i parlamentarne izbore.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara je uvijek bio samostalan i izvan bilo koje političke opcije te je sve borbe za prava svojih članova, ali i ostalih zaposlenika u zdravstvu izborio isključivo putem članova sindikata. Legitimno je pravo svakog građanina Republike Hrvatske prosvjedovati i boriti se za svoja prava. Međutim, nije legitimno, a u najmanju ruku niti kolegijalno širiti lažne informacije i neistine te napadati Sindikat koji se u ovih 28 godina borio i medicinskim sestrama ugovorio sva povećanja plaće i dodatke na plaću, materijalna i ostala prava kako kroz Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja tako i kroz Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama pa makar ona bila i „mrvice“ od 12% kao što je to u ovoj godini.

S poštovanjem,

 

Predsjednica HSS MS – MT:                                                                          Predsjednica Glavnog vijeća HSS MS - MT:

Brankica Grgurić, dipl. med. techn.                                                                Anica Prašnjak, bacc. med. techn.