Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
19.05.2016.

HRT emisija Izaberi zdravlje - manjak medicinskih sestara

HRT emisija Izaberi zdravlje - manjak medicinskih sestara

U utorak, 17. svibnja 2015. u HRT emisiji Izaberi zdravlje gostovale su: Predsjednica Sindikata HSSMS MT iz rada Brankica Ggurić, dipl.med.techn., Sonja Kalauz, prof. dr. sc. i predstavnica Hrvatske komore medicinskih sestara, predsjednica Povjerenstva za staleška pitanja HKMS Snježana Krpeta.

Cijelu emisiju poslušajte na slijedećem linku.

HRT emisija Izaberi zdravlje - manjak medicinskih sestara