Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
12.10.2018.

Pozivamo članove da se uključe u e-savjetovanje Zakona o mirovinskom osiguranju

Pozivamo članove da se uključe u e-savjetovanje Zakona o mirovinskom osiguranju

Na portalu e-Savjetovanje pokrenuto je savjetovanje o paketu mirovinskih zakona, koje traje do 14. listopada 2018. godine. Jedan od zakona je i prijedlog Zakona o mirovisnkom osiguranju.

Na prijedlog Zakona o mirovinskom osiguranju, koji se do 14. listopada 2018. godine nalazi na e-savjetovanju,  donosimo očitovanje usuglašeno na razini sve tri sindikalne središnjice:

OČITOVANJE NA ZAKON

Možete se uključiti u e-savjetovanje stavljanjem komentara kako su prikazani u očitovanju, stavljajući identičan komentar na e-savjetovanje