Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
01.05.2012.

Čestitamo vam Međunarodni praznik rada

Povodom 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, svim članovima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara upućujemo srdačne čestitke!