Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
11.05.2012.

Čestitamo Vam 21. godišnjicu osnutka sindikata

Na današnji dan,  prije točno 21 godinu, osnovan je Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara.

Danas je naš Sindikat najveći strukovni sindikat u Republici Hrvatskoj i neizostavan je čibenik u borbi za radna i socijalna prava članova, promoviranju struke, kolektivnom pregovaranju i  socijalnom dijalogu s predstavnicima vlasti.

...čestitka...