Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
01.05.2015.

Čestitamo vam 01. svibanj, Međunarodni praznik rada

Čestitamo vam 01. svibanj, Međunarodni praznik rada

Međunarodni praznik rada svake godine se obilježava 1.svibnja kao spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu 1886. godine, kada je demonstriralo više od 40 000 radnika ističući zahtjeve simbolizirane u 3 osmice, 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja.

U sukobima sa policijom poginulo je više od dvije stotine radnika, a osmero je radnika osuđeno na smrt. 

Na prvom Kongresu Druge internacionale odlučeno je da će se 1. svibnja svake godine održavati radničke demonstracije, a od 1890. godine 1. svibanj postaje Međunarodni praznik rada.

Danas je 1. svibanj svjetla tradicija međunarodnog radništva te simbol socijalnih i ekonomskih uspjeha radničke klase i sindikalnog pokreta.

Tom prilikom svim našim članovima kao i svim građanima Republike Hrvatske čestitamo 01. svibanj, Međunarodni praznik rada.