Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
11.05.2015.

Čestitamo 24. obljetnicu osnutka Sindikata

Čestitamo 24. obljetnicu osnutka Sindikata

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara osnovan je 11. svibnja 1991. kada se javila potreba, a time je i pokrenuta inicijativa za osnivanjem posebnog strukovnog sindikata medicinskih sestara zaposlenih u sustavu zdravstva koji će se boriti za bolja materijalna prava medicinskih sestara – tehničara, a ujedno i promovirati struku i istaknuti važnu i vrijednu ulogu svih vas, medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji se svakodnevno brinete i pomažete onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara od tada pa sve do danas bori se i zalaže za socijalnu pravednost i solidarnost, promovira struku medicinskih sestara – tehničara te je nezaobilazan čimbenik u socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju.

Svim našim poštovanim članovima čestitamo 24. obljetnicu osnutka našeg Sindikata te vam ovom prilikom zahvaljujemo što nas sve ove godine pratite u našem radu te pružate podršku da svojim djelovanjem ostvarujemo naše ciljeve te poštujemo osnovna načela sindikata: jedinstvo, solidarnost, znanje, zajedništvo i jednakost.