Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
01.06.2010.

BILJEŠKA SA SASTANKA GLAVNIH SESTARA U SVEZI IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA

U Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, 1. travnja 2010. godine održan je sastanak glavnih sestara bolnica u svezi implementacije Pravilnika o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara. Sastanku su nazočili: 65 glavnih sestara bolnica/pomoćnica(ka) ravnatelja za sestrinstvo, Tajana Drakulić (HSSMS-MT), Zdravko Batarilo (MZSS), Dubravka Matijašić-Bodalec (MZSS). Sastanak je vodio državni tajnik dr. Ante Zvonimir Golem .

Bilješku sa sastanka možete pogledati na stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

...mziss...