Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
28.05.2010.

BEZ BOŽIĆNICA I DARA ZA DJECU?

Na jučerašnjem sastanku Vlade i predstavnika sindikata javnih i državnih službi, Vlada je ponudila sindikatima da se svima zaposlenima u javnim i državnim službama, koji prema kolektivnom ugovoru imaju pravo na regres, on i isplati, ali ostaju bez božićnice i dara za djecu za ovu godinu. Tu ponudu Vlade sindikati zaposlenih u državnim i javnim službama nisu prihvatili.

Vlada će ići u izmjene Zakona o radu te će se članak 262. kojim se reguliraju kolektivni ugovori, izmijeniti. Taj članak propisuje da se nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje primjenjuju do sklapanja novih kolektivnih ugovora, kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu. 

Predstavnici sindikata javnih službi danas će, na konferenciji za novinare, govoriti o pregovorima u Vladi o izmjeni Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama.

...hrvatska televizija...

...rtl televizija...

...jutarnji list...

...net.hr...

...tportal...

...index.hr...