Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
08.10.2016.

8. listopad, Dan neovisnosti

8. listopad, Dan neovisnosti

 

Svim članovima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara kao i svim građanima Republike Hrvatske čestitamo 8. listopada, Dan neovisnosti Republike Hrvatske!