Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Sjednice Povjerenstva

Više na:

https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/kutak-za-djelatnike-u-zdravstvu/kolektivni-ugovor-1266/zakljucci-povjerenstva-2168/2168