Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

pravni savjeti 2.jpg

Svaki član Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara ima pravo na besplatne pravne savjete iz područja radnog prava koje pruža Pravna služba Sindikata.

Članovi Sindikata pravni savjet mogu dobiti telefonom na broj 01/4811-411.

Upit pravnoj službi moguće je poslati i elektroničkim putem: hssms-mt@hssms-mt.hr

Dolazak na pravne savjete potrebno je najaviti, odnosno dogovoriti točno vrijeme dolaska telefonom na broj 01/4811-411.

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja