Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

UNIQA osiguranje

Za članove sindikata udruženih u Maticu te za članove njihovih obitelji UNIQA osiguranje nudi police dopunskog i dodatnog osiguranja po povoljnim cijenama:

Za članove sindikata našeg sindikata udruženih u Maticu te za članove njihovih obitelji UNIQA osiguranje nudi police dopunskog i dodatnog osiguranja po povoljnim cijenama.

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 10%
DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Pristupna dob od 18 do 50 godina:
Dopunsko A od 5,57 EUR / 42 HRK HRK mjesečno*
Dopunsko A+B(limit 180 €) od 6,99 EUR / 52,66 HRK mjesečno

Pristupna dob iznad 51 godina:
Dopunsko A od 7,50 EUR / 56,51 HRK mjesečno*
Dopunsko A+B (limit 180 €) od 8,50 EUR / 64,05 HRK mjesečno *

OSIGURANJE OD NEZGODE (za članove obitelji) 10%

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (za članove obitelji) 10%

OSIGURANJE IMOVINE 10%

Više o pogodnostima možete preuzeti u nastavku.

Pogodnosti za članove sindikata

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja