Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Merkur osiguranje

Merkur osiguranje d.d. članovima Sindikata nudi odlične pogodnosti ušteda na premijama osiguranja.

U Merkur osiguranju usmjereni su ka pružanju najbolje usluge i zaštite pojedincu, obitelji te poduzećima i kolektivima kroz osiguranje zdravlja, života i imovine naših klijenata. Posebnu pažnju pridaju redovitom kontaktu s osiguranicima, a inovativni proizvodi omogućuju da njihovi klijenti budu najbolje osigurani, dok je fleksibilnost jamac obostranog trajnog zadovoljstva.

Uz Merkur osiguranje možete ugovoriti dopunsko zdravstveno osiguranje za sebe i članove obitelji već od 6,90 eura mjesečno.

Više detalja o cijeloj ponudi pogledajte u Letku.

Kontakt za ugovaranje osiguranja:

Katica Igrec, VIP zastupnik

katica.igrec@merkur.hr

099 497 8822

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja