Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Kazalište Komedija

Povoljnosti pri kupnji kazališnih karti

U sezoni 2023./2024. popust od 20% odnosi se na grupni dolazak članova našeg sindikata (minimalno 20 članova).

 

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja