Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Backo mini express - muzej vlakića

PRIVREMENO JE ZATVOREN – LJETNA STANKA DO 5.9.2024.

Muzej vlakića – Backo mini express koji je postavio najveću maketu željeznice u jugoistočnoj Europi, za članove sindikata nudi 10% popusta na cijenu svih ulaznica (dječja, odrasla, obiteljska).

Backo mini express - muzej vlakića

Muzej vlakića – Backo mini express koji je postavio najveću maketu željeznice u jugoistočnoj Europi, za članove sindikata učlanjenih u Maticu nudi slijedeće popuste na redovne cijene ulaznica:

  • Djeca (3 do 12 godina): 5 eura (redovna cijena je 6 eura)
  • Odrasli: 7 eura (redovna cijena je 6 eura)
  • Obiteljska ulaznica (2 roditelja + 2 djece): 23 eura (redovna cijena je 25 eura)

Maketa je plod dugogodišnjeg marljivog i napornog rada kojim je postavljen umanjeni svijet željeznice, cesta, vozila, ljudi, Zagreba i ostalih gradova kroz koje putuju vlakovi.

Muzej se nalazi u Gundulićevoj 4 u Zagrebu.

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja