Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara


Predsjedništvo

Predsjedništvo Sindikata čini 10 članova Sindikata. Na sastancima Predsjedništva uz članove Predsjedništva  nazočni su Predsjednik Sindikata, Predsjednik Glavnog vijeća i Stručna služba. Pravo glasa pri odlučivanju imaju članovi Predsjedništva te Predsjednik Sindikata i Predsjednik Glavnog vijeća.

1. JAGODA BUDIŠA 

2. BISERKA CVITKOVIĆ 

3. SILVANA GANZA

4. ROBERT IVŠAK 

5. VESNA JURKOVIĆ 

6. BRANKICA MARUŠIĆ

7. MARIJANA SMOLČIĆ 

8. MARICA STANIĆ 

9. DAJANA SUBIĆ

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja