Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Predsjedništvo

Na sastancima Predsjedništva uz članove Predsjedništva nazočni su Predsjednik Sindikata, Predsjednik Glavnog vijeća i Stručna služba. Pravo glasa pri odlučivanju imaju članovi Predsjedništva te Predsjednik Sindikata i Predsjednik Glavnog vijeća.

Članovi VI. saziva Predsjedništva HSSMS MT:

1. Ćuk Vesna - KBC Sestre milosrdnice
2. Farkaš Dijana - OŽB Čakovec
3. Jurković Vesna - OB Slavonski Brod
4. Kucljak Gordana - Vinkovci
5. Marin Prižmić Iris - KBC Split
6. Martinović Puljević Gordana - Klinika za infektivne bolesti   
7. Sambol Ljiljana - OB "Dr. T. Bardek" Koprivnica
8. Pedišić Sandra - Klinika za ženske bolesti i porode
9. Subić Dajana - Zadar
10. Zaninović Nataša - DZ Zagreb centar

 

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja