Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Nadzorni odbor

Članovi VI. saziva nadzornog odbora Sindikata

1. Bilić Joško   - HMP Split 

2. Đurić Ružica - OB Vukovar

3. Oštarjaš Stjepan - Bolnica Klenovnik

4. Kolak Zrinka - DB Srebrnjak

5. Golubiček Blaženka - Srčana poliklinika

 

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja