Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Glavno vijeće

Članovi VI. saziva Glavnog vijeća HSSMS MT:

 1. Androić Pašalić Mihela - KBC Sestre milosrdnice
 2. Ćupić Dragana -  Zadar
 3. Deković Silvana - OB Šibenik
 4. Gavić Lidija - KBC Osijek
 5. Grbešić Zlatan - Poreč
 6. Hozmec Blažić Vesna - Čakovec
 7. Lipovac Krunislav - DZ Daruvar
 8. Matošić Tomislav - PB Rab
 9. Miletić Zdravko - OB Slavonski Brod
 10. Mirković Tamara - OB Sisak
 11. Miškulin Gordana - KBC Zagreb
 12. Livak Nela - OŽB Požega
 13. Pezelj Josip - Gospić
 14. Placento Harolt - OŽB Našice
 15. Rožman Josipa - OB Karlovac
 16. Sambol Ljiljana - OB Koprivnica
 17. Suton Ivana - KB Dubrava
 18. Šinjak Zoran - OB Zabok
 19. Vargović Damir - OB Virovitica
 20. Večerin Ivan - OB Dubrovnik
 21. Vujević Mladenka - DZ SDŽ
 22. Vuković Hoić Vlasta - OB Varaždin
 23. Zetović Lidija - Vinkovci
MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja