Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Stručna služba Sindikata

Anica Prašnjak, bacc.med.techn.
Predsjednica Glavnog vijeća - Rukovoditelj Stručne službe

Marijana Smolčić, bacc.med.techn.
Voditelj općih poslova - Stručni suradnik za sestrinska pitanja

Nataša Matejaš Brlić, dipl. iur.
Pravnik 1 - Voditelj pravnih poslova

Ida Grgić, mag.iur.
Pravnik 2

Marina Hodak
Računovodstveni referent - Knjigovođa

Marija Berislavić, mag.oec.
Stručni suradnik - Ekonomist

Ivana Kobešćak Rožić, bacc. admin. publ.
Referent općih poslova

Danica Tabak
Dostavljačica i spremačica

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja