Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Statut i pravilnici

Interne akte Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara mogu preuzeti ovlaštene osobe na slijedećem linku:

 

http://hssms-mt.hr/dokumenti/

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja