Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

O sindikatu

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA

KONTAKT:

Draškovićeva 7

10000 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 1 4811 411
Fax: +385 1 4883 605
E-mail: hssms-mt@hssms-mt.hr

 

Predsjednica Glavnog VijećaAnica Prašnjak, bacc.med.techn.

Predsjednica sindikataBrankica Grgurićdipl.med.techn.

 

Stručna služba:

Anica Prašnjak, bacc.med.techn.

Predsjednica Glavnog vijeća i voditeljica Stručne službe

Marijana Smolčić, bacc.med.techn.

Voditelj općih poslova - stručni suradnik za sestrinska pitanja

Nataša Matejaš Brlić, dipl. iur.

Pravnik 

Marina Hodak

Računovodstveni referent - Knjigovođa

Marija Berislavić, mag.oec.

Računovodstveni referent - Ekonomist

Ivana Kobešćak Rožić, bacc. admin. publ.,

Referent općih poslova

Danica Tabak

Dostavljačica i spremačica

 

Tijela sindikata:

Nadzorni odbor

Glavno vijeće

Povjerenstva

Predsjedništvo

Predsjednici podružnica

 

AKTI SINDIKATA

 

arhiva