Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
07.08.2009.

VLADA SE IZJASNILA: OSNOVICA ZA PLAĆE UTVRĐUJE SE KOLEKTIVNIM UGOVOROM

Sukladno Sporazumu sa sindikatima javnih službi, Vlada je u Sabor uputila prijedlog izmjena Zakona o osnovici plaća u javnim službama kojim se regulira da se osnovica utvrđuje kolektivnim ugovorom, a ne odlukom Vlade.

Predložena je izmjena Zakona predviđena Sporazumom parafiranim 13. svibnja, verifikacija kroz tijela sindikata trajala je do 12. lipnja kada je stupio na snagu, a Vlada ima rok od 60 dana, znači do 13. kolovoza, za predlaganje izmjena.

...hina.hr...