Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 30. siječnja 2024.
  31.01.2024.

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 30. siječnja 2024.

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10% u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 30. siječnja 2024. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,42 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,43 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,43 eura (1,425), što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 15,38% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 10,77% (15,38% x 0,7) te od 1. veljače 2024. godine iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca veljače 2024. godine, odnosno 27. veljače 2024. godine.

mrosp.gov.hr/istaknute-teme/visina-naknade-troskova-prijevoza-po-prijedjenom-kilometru


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja