Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
09.06.2019.

Specijalna Varteks ponuda za članove HSSMS-MT

Specijalna Varteks ponuda za članove HSSMS-MT

Varteks je modna kompanija koja kreira i stvara modernu poslovnu odjeću, koristeći pri tome najkvalitetnije tkanine i vrhunski design.

VARTEKS omogućava članovima Sindikata popust za VIP klijente od 20%.

Kvaliteta odijela je usporediva s onima koje radnici Varteksa i sami rade za Boss i J. Lindeberg, a materijali su vrhunski kao npr. Marzotto (koji je jedini strateški dioničar Bossa), Angelico itd.

Odlična muška odijela kao i žensku klasičnu / poslovnu eleganciju, možete vidjeti na https://www.varteks.com/shop ili primjerice odijela na  https://www.varteks.com/shop/muskarci/muska-odijela

Više o ponudi:

Letak