Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Svjetski dan palijativne i hospicijske skrbi obilježava se svake godine u mjesecu listopadu
  05.10.2021.

Svjetski dan palijativne i hospicijske skrbi obilježava se svake godine u mjesecu listopadu

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 1990. godine proglasila je drugu subotu u listopadu Svjetskim danom hospicija i palijativne skrbi. 

Obilježava se kako bi se dala potpora hospicijima i palijativnoj skrbi diljem svijeta.

Palijativna skrb pristup je kojim se bolesnicima suočenim sa smrtonosnom bolešću i njihovim obiteljima unapređuje kvaliteta života.

Svake godine u svijetu šalje se jedinstvena poruka o palijativnoj skrbi, a ove godine: "Leave no-one behind - equity in access to palliative care".

Veliku ulogu u palijativnoj skrbi imaju medicinske sestre te su one preuzele ulogu koordinatora sustava palijativne skrbi u sustavu skrbi za bolesnika.

U toj ulozi zadaća medicinskih sestara je koordinacija i povezivanje svih dionika iz zdravstvene, socijalne i duhovne skrbi kao i službe specijalističke palijativne skrbi, predstavnike institucija i organizacija te lokalne samouprave, ustanove za edukaciju i neprofitne organizacije.

S obzirom na složenost poslova koju obavljaju i visoku razinu znanja u području palijativne skrbi naš Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara se zalaže da se profesionalnost, stručnost i odgovornost medicinskih sestara koje rade u palijativnoj skrbi prizna i kroz Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Palijativna skrb ne ublažava samo fizičke simptome već pomaže i kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća, a ujedno pruža podršku i članovima obitelji tijekom pacijentove bolesti, a i u žalovanju nakon bolesnikove smrti.

Budimo podrška medicinskim sestrama u palijativnoj skrbi koje se brinu za najranjivije bolesnike i njihove obitelji.


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja