Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Stav HSSMS MT o obveznom cijepljenju: Cijepljenje je pravo, a ne obveza!
  20.07.2021.

Stav HSSMS MT o obveznom cijepljenju: Cijepljenje je pravo, a ne obveza!

Poštovane članice i članovi Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara,

posljednjih nekoliko dana sve više vas postavlja pitanja vezano uz obvezno cijepljenje protiv bolesti COVID –19 te se o navedenom očitujemo u nastavku.

Stav Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara o obvezi cijepljenja medicinskih sestara i medicinskih tehničara u djelatnosti zdravstva je nedvosmislen.

Cijepljenje je pravo, a ne obveza!

Svatko ponaosob ima pravo odlučiti želi li se cijepiti ili ne. Nitko ne smije biti diskriminiran po ni jednoj osnovi pa tako ni po tome je li se cijepio ili nije.

Kako su medicinske sestre i medicinski tehničari jedni od nositelja sustava zdravstva, na prvoj crti obrane od samog početka pandemije, te više od godinu dana požrtvovno, predano i odgovorno pružaju zdravstvenu skrb oboljelima, možemo razumjeti nastojanja da se na sve moguće načine nastoji obuzdati pandemija. Međutim, smatramo da prisila nije način na koji će se to postići jer svaka prisila rezultira još većim otporom.

Demokratske tekovine prepoznaju period tzv. „izvanrednog stanja“ u državi i društvu te se u tom kontekstu mogu razumjeti, ali samo ukoliko postoji valjani pravni temelj kojim se ograničavaju ustavom zajamčena prava i slobode čovjeka i građanina za očuvanje zdravlja – a takav pravni akt još nije donesen niti je stupio na snagu.

Svjesni smo da postoje i oni koji vjeruju cjepivu i oni koji mu se protive. No, ni jedan ni drugi stav ne smije utjecati na radno-pravni status radnika.

U Hrvatskoj trenutno ne postoji zakonska odredba koja propisuje obvezu građana Republike Hrvatske na cijepljenje protiv COVID-19, te stoga ne postoji niti obveza radnika pa tako ni medicinskih sestara i medicinskih tehničara da se cijepe, a samim time niti pravo poslodavaca da medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima uvjetuju prisutnost na poslu cijepljenjem, odnosno da zahtijevaju dokaz o obavljenom cijepljenju.

Svoj status, neovisno o tome je li radnik cijepljen ili ne, svom poslodavcu ne mora otkrivati. Podatak o cijepljenju je zdravstveni podatak i kao takav predstavlja posebnu kategoriju osobnih podataka u smislu odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Dakle, kao što je gore rečeno obveza cijepljenja nije propisana pravnim aktom, cijepljenjeprotiv bolesti COVID-19 je dobrovoljno te je riječ o osobnoj odluci kojom svaka osoba poduzima mjere za zaštitu svog zdravlja.

S obzirom da nas iz Ministarstva zdravstva do sada nitko nije kontaktirao vezano uz ovo pitanje, nismo imali priliku čuti ni prijedloge ni argumentaciju, ali niti iznijeti svoje stavove po ovom pitanju.

No, u svakom slučaju, ukoliko dođe do prisile i obveznog cijepljenja, poduzeti ćemo sve potrebne mjere radi zaštite radno-pravnog statusa članica i članova Sindikata, medicinskih sestara i medicinskih tehničara.

S poštovanjem,

Predsjednica Glavnog vijeća HSSMS-MT:

Anica Prašnjak, bacc.med.techn. 

 

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja