Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
27.03.2009.

SMANJENJE OSNOVICE ZA PLAĆE ZAKONOM PROTIVNO JE KONVENCIJAMA MOR-A

Sindikati javnih službi održali su danas konferenciju za novinare na temu pravnog aspekta Vladine odluke o smanjenju plaća u javnim službama. Smatraju kako odluka Vlade da zakonom smanji osnovicu za plaće zaposlenih u javnim službama nije pravno utemeljena. Taj zakon nije u skladu s Međunarodnom konvencijom rada, a Hrvatska je potpisnica tog dokumenta. Uz to, Ustav Republike Hrvatske propisuje da su međunarodni ugovori po pravnoj snazi iznad zakona. 

Predsjednica Matice Zdenka Gizdić izjavila je kako su ostvareni prvi kontakti s Međunarodnom organizacijom rada jer smatraju da će biti nužno internacionalizirati ovaj problem. Također napominje kako su sindikati javnih službi i dalje otvoreni za pregovore s Vladom te kako je njihovo članstvo i pristalo na smanjenje plaća, no uz jasan koncept ritma njihova vraćanja, te za sindikate osobito važno određivanje cijene rada u javnome sektoru.

U današnjem Večernjem listu objavljena je kolumna novinara Milana Ivkošića o aktualnim zbivanjima i nastojanjima Vlade da smanji plaću javnim službama pod nazivom "Batina u ruci nesposobnih" koju vam donosimo u nastavku.

...zakon o osnovici plaće u javnim službama...

...audio snimka konferencije...

...hrvatska radiotelevizija...

...večernji list...

...net.hr...

...total.portal...

...hina...

..."batina u ruci nesposobnih"...