Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
09.01.2018.

Sjećanje na Sanju Odić

Sjećanje na Sanju Odić

U ponedjeljak, 09. siječnja 2018. nakon teške bolesti napustila nas je dugogodišnja članica Sindikata, predsjednica Podružnice PB Vrapče Sanja Odić.

Sanja Odić članstvo u sindikatu započela je 2005. i to osnivanjem podružnice HSSMS MT u Klinici za psihijatriju Vrapče gdje je obnašala dužnost predsjednice podružnice.

Pokrenula je inicijativu za osnivanjem Povjerenstva za psihijatriju pri HSSMS MT te je izabrana za predsjednicu Povjerenstva.

Sve ove godine Sanja je aktivno sudjelovala u radu Sindikata, a od 2014. godine postala je i član Predsjedništva Sindikata.

Unatoč tome što je naša draga kolegica Sanja bila veliki optimist i borac u životu, nažalost borbu sa bolešću nije uspjela dobiti.

Bila je čast poznavati je i surađivati s njom.

Sahrana Sanje Odić biti će održana u četvrtak, 11. siječnja 2018. u 15:00 sati na Mirogoju.