Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
17.03.2009.

SINDIKATI NE POPUŠTAJU

Na današnjem sastanku sindikata javnih i državnih službi i predstavnika Vlade o rebalansu proračuna, sindikati nisu pristali na smanjenje plaća državnim i javnim službenicima i namještenicima za šest posto. Sindikati bi na smanjenje pristali jedino pod uvjetom da im Vlada garantira da će im se plaće povećati čim se gospodarstvo oporavi.

Novi sastanak dogovoren je za petak do kada će prema riječima potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor, Vlada pripremiti prijedlog izmjena Temeljnog kolektivnog ugovora kako za javne i za državne službenike i namještenike te Sporazuma o rastu plaća.

U današnjoj emisiji Hrvatskog radija „U mreži prvog“ o stajalištima sindikata javnih službi povodom najave o smanjenju plaća govorio je potpredsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić.

...hrvatska radiotelevizija...

...index.hr...

...audio snimka radio emisije...